Annabelle Plum & Žaneta Vítová

Annabelle Plum vystudovala Theatre Arts (Brown University, USA) a Performance Design and Practice (Central St. Martins, UK). V době, kdy žila ve Spojených státech, se seznámila s tamější divadelní scénou a byla stážistkou u Wooster Group a později u Richarda Foremana. Zabývá se experimentálním zpěvem. Od roku 2009 žije v Praze, kde se zabývá hlasovou tvorbou, vede hlasové workshopy a učí. Od roku 2013 do roku 2015 učila Hlasovou tvorbu, jako externí pedagog na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Divadlo v netradičních prostorech. Annabelle Plum je zakládající členkou Topos Kolektivu.

Žaneta Vítová vystudovala hru na akordeon na Pražské konzervatoři. Své klasické hudební vzdělání rozšiřuje o prvky jazzu, land artu a volné improvizace. S uměleckou skupinou Na okraji tvořila land arty (díla inspirovaná krajinou, nenásilně zasazena do jejího kontextu) na téma studentská krajina okolo Anenské Studánky a Rychlebských hor. Je členkou brněnské experimentální kapely Dust in the groove, která snoubí jazz, soudobou vážnou hudbu a volnou improvizaci. Spolupracuje se zpěvačkou a hlasovou performerkou Annabelle Plum, se kterou vytváří improvizovanou hudbu v duu akordeon a hlas. S operou Janáčkova divadla nastudovala operu Powder her face a spolupracuje se souborem Opera Diversa. Své mimo umělecké aktivity zaměřuje na alternativní vzdělávací směry a efektivní komunikaci.

SEZNAM UDÁLOSTÍ:
VOICE AND BEYOND / KONCERT

Event List