PODPOŘTE NÁS

NaHlas festival nabízí kurzy, workshopy a koncerty vedené mezinárodními umělci, v cenách obecně dostupných. Jen díky našim štědrým podporovatelům, dárcům a partnerům dokážeme shromáždit tolik talentu, expertízy a vášně na jednom místě.

Váš dar nám pomůže pokračovat a rozvíjet to, co děláme. Taktéž pomůže členům naší mezinárodní hudební komunity, kteří se ocitají v těžké finanční situaci, aby se mohli NaHlas festivalu 2018 zúčastnit. Zde se dozvíte více o NaHlas Stipendiích.